Дадзены курс адрасаваны, перш за ўсё, студэнтам спецыяльнасці 1-01 02 01 Пачатковая адукацыя, а таксама настаўнікам пачатковай школы, спецыялістам у галіне пачатковай адукацыі, тэорыі і методыкі навучання і грамадска-патрыятычнага выхавання.