Курс прызначаны для арганізацыі вучэбнай дзейнасці па дысцыпліне «Беларуская мова (прафесійная лексіка)». Адрасаваны студэнтам вышэйшых навучальных устаноў профіляў «Педагогіка», «Гуманітарныя навукі», «Тэхніка і тэхналогіі», «Камунікацыі. Права. Эканоміка. Кіраванне. Эканоміка і арганізацыя вытворчасці», «Фізічная культура. Турызм і гасціннасць», «Сельская і лясная гаспадарка. Садова-паркавае будаўніцтва».